Darbo taryba

2021 m. kovo 2 dieną pirmojo Darbo tarybos posėdžio metu VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro darbo tarybos pirmininku išrinktas kineziterapeutas Tomas Pažemeckas, sekretorė - kasos-registratūros darbuotoja Loreta Audickienė.
2021 m. vasario 19 dieną išrinkta VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro darbo taryba.
Pirmieji penki daugiausiai balsų surinkę kandidatai: Justas Stankūnas, Tomas Pažemeckas, Loreta Audickienė, Nerijus Vėžys, Vilma Rakšnytė tampa viešosios įstaigos Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro darbo tarybos nariais.

Eil. Nr.

Kandidatų pavardė, vardas

Balsų skaičius

1.

Stankūnas Justas

66

2.

Pažemeckas Tomas

56

3.

Audickienė Loreta

46

4.

Vėžys Nerijus

45

5.

Rakšnytė Vilma

40

2021 m. vasario 5 d. Darbo tarybos rinkimų komisijos posėdis.
2021 m. sausio 22 d. Darbo tarybos rinkimų komisijos posėdis.
2021 m. sausio 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-2-(1.4.) „Dėl  darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo“ sudaryta darbo tarybos rinkimų komisija.
2017 m. gruodžio 29 dieną sudaryta darbo tarybos rinkimų komisija ir patvirtintas darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas. Aprašas.