Kalbos korekcijos paslaugų teikimo tvarka

Kalbos korekcijos paslaugos

Kalbos korekcijos paslauga – logopedo atliekama procedūra, kurios metu atpažįstamos ir naudojant specialias metodikas įveikiamos kalbos sutrikimo problemos vaikams ir suaugusiesiems. Jei reikia problemą spręsti kompleksiškai, logopedas pasitelkia į pagalbą visą mūsų centro reabilitacijos specialistų komandą – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją, psichologą, kineziterapeutą, ergoterapeutą.

Pacientui, apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu, siuntimą gauti kalbos korekcijos paslaugas išduoda šie gydytojai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, vaikų ligų gydytojai, neurochirurgai, neurologai, otorinolaringologai, vaikų odontologai, ortodonto odontologai, vaido ir žandikaulių chirurgai.

Esame sudarę sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa dėl kalbos korekcijos paslaugų apmokėjimo privalomuoju sveikatos draudimu apdraustam pacientui. Vadovaujantis šia sutartimi ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl kalbos korekcijos paslaugos bazinės kainos patvirtinimo“ iš privalomojo sveikatos daraudimo fondo biudžeto lėšų apmokama ne daugiau kaip už 20 val. kalbos korekcijos paslaugų per metus. Jei pacientas neturi siuntimo ar viršija ligonių kasų nustatytą limitą, už kalbos korekcijos paslaugas sumoka pats pagal įstaigos kainyną.

Kalbos korekcijos paslaugas mūsų centre teikia patyrusi logoterapeutė Rima Juškienė - Bartkė.

AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ,
KURIŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS,
BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS
nuo 2022-10-01 d.
(Vadovaujantis 2020 m. gruodžio   28 d. LR SAM ministro įsakymu Nr. V-3032
 „Dėl Lietuvos Respublikos dveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“)
 
Paslaugos kodasASP paslaugos pavadinimas

Konsultacijų bazinė kaina 
(kai balo vertė 1,281 euro)

182 Kalbos korekcija*

18,20

(nuo 2022-12-15)

*Vienam pacientui tenkančių kalbos korekcijos paslaugų, už kurias mokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bendra teikimo trukmė negali viršyti 20 valandų per metus (LR SAM 2015 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 17 "Dėl kalbos korekcijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo".