VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro struktūra
PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A-823 

SUDERINTA

Stebėtojų tarybos
2020 m. rugpjūčio 31 d. posėdyje
protokolo Nr. PP-4-(1.16)