VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro struktūra
PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A-1107 

SUDERINTA

Stebėtojų tarybos
2022 m. gruodžio 7 d. posėdyje
protokolo Nr. PP-15-(1.16)

Pareigybių sąrašas