Teisinė informacija

REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTAIGOS VEIKLĄ, TEISĖS AKTŲ, SĄRAŠAS


1. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija);
2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija) ;
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-889 „Dėl medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo" (Galiojanti suvestinė redakcija)
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Galiojanti suvestinė redakcija);
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 728 „Dėl vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ (Galiojanti suvestinė redakcija).