Antikorupcinė informacija

GERB. LANKYTOJAI IR PACIENTAI,

Viešoji įstaiga Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro administracija griežtai pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams ir suinteresuota, kad įstaigoje nebūtų korupcijos apraiškų. Informuojame, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei įstaigos darbuotojų orumo, o susidūrus su tokiais faktais, kviečiame netylėti ir nedelsiant apie tai pranešti. Pažymime, jog geriausia padėka medicinos darbuotojui yra Jūsų pagerėjusi sveikata, nuoširdi šypsena, geras žodis ar rankos paspaudimas.

Pagarbiai, VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro
direktorė Rūta Pranculienė

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Korupcinio pobūdžio veiksmai, tokie kaip kyšio ėmimas ar davimas – užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Baudžiamajame kodekse (BK) įvardyta, kad už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei davimą. BK 225 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris ima kyšį, „baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų“, atsižvelgiant į aplinkybes, o duodantis kyšį – „baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki septynerių metų“, taip pat atsižvelgiant į aplinkybes (BK 227 str.). Tačiau tai anaiptol nereiškia, kad visuomenė į kyšio davimo faktą turėtų žiūrėti atlaidžiau, nes nusikalstamą veiką daro abi pusės. Asmenys, savanoriškai pranešę, kad pasiūlė, pažadėjo ar davė kyšį, yra atleidžiami nuo atsakomybės (jeigu kyšio iš jų buvo reikalaujama arba jie buvo provokuojami duoti kyšį) iki pranešimo apie įtarimą jam įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijai. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus taip pat numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

Kur kreiptis, susidūrus su korupcija įstaigoje

VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centre susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla, prašome nedelsiant informuoti įstaigos administraciją ir/ar Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą. Pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla, pateikti savo komentarus, atsiliepimus, siūlymus, pranešimus ir kt., pranešti įstaigos administracijai savo įtarimus dėl galimos įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos galima tiek asmeniškai, tiek ir anonimiškai.

 

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Vitalija Lauciuvienė, slaugos administratorė — 253 kab., tel. Nr. 8 45 444337, [email protected]

VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro pasitikėjimo telefono numeris: +370 682 52905

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje veikia antikorupcinė telefono linija, numeris: +370 800 66 004 NEMOKAMA, elektroninis paštas [email protected], [email protected]

 

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) kontaktinė informacija pranešti apie korupciją: Visą parą veikiantis „karštosios linijos“ telefonas Vilniuje (8 5) 266 3333 NEMOKAMA (taip pat ir poilsio dienomis), elektroninis paštas [email protected] faksas (8 5) 266 3307 arba galite palikti pranešimą šioje svetainėje, arba sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje  

 

Kviečiame pasižiūrėti STT parengtus antikorupcinius filmukus: