Atviri duomenys

Informuojame, kad viešoji įstaiga Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras nesudaro atvirų duomenų rinkmenų ir nekaupia pakartotinio naudojimo sveikatos duomenų. Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenys elektroniniu būdu perduodami į ESPBI informacinę sistemą.

Išsamiau su savo (paciento) elektronine sveikatos istorija galite susipažinti prisijungę prie portalo www.esveikata.lt.

Kviečiame naudotis Lietuvos atvirų duomenų portalu