Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2015 m.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRO
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS VIENO ETATO DARBO UŽMOKESTIS 2015 M.

Pareigos

2015 m.
I ketvirtis

2015 m.
II ketvirtis

2015 m.
III ketvirtis

2015 m.
IV ketvirtis

2015 m.
vidutinis
metinis d.
užmokestis

Gydytojai

2178

1831

1669

1601

1820

Specialistai,
turintys
aukštąjį
išsilavinimą

738

738

730

842

762

Slaugytojai

549

576

574

677

594

Specialistai
turintys
spec.
Išsilavinimą

626

564

513

668

593

Kitas personalas

462

369

492

511

458