Veiklos rezultatų vertinimo rodiklių pasiektos reikšmės